دیزل ژنراتور سه فاز چیست ؟

دیزل ژنراتور سه فاز چیست ؟ ، ژنراتور مولد برق وسیله می باشد برای تولید برق که نیاز به یک منبع انرژی دیگری برای چرخش را دارا است تا بتواند با درست کردن میدان مغناطیسی ، توسط القاء ، برق سه فاز تولید کند .

دیزل ژنراتور دریایی

دیزل ژنراتور دریایی ، در شناورهای دریایی مثلا کشتی های باربری و تفریحی و زیر دریایی ها به منظور ایجاد نیروی تراست و کششی برای حرکت دادن شناورها از سیستم های نیرو محرکه مختلفی استفاده می شود.

ژنراتور القایی

ژنراتور القایی ، ژنراتور القایی یا ژنراتور آسنکرون نوعی ژنراتور الکتریکی جریان متناوب است که می توان با به کار گیری اصول موتورهای القایی از آن در تولید برق نیز استفاده کرد.

نحوه ی کارکردن دیزل ژنراتور

نحوه ی کارکردن دیزل ژنراتور ، تفاوت این نوع سوخت و سوخت گازوئیلی در نوع احتراق می باشد.

انواع دیزل ژنراتور

انواع دیزل ژنراتور ، دیزل ژنراتور دستگاهی است که انرژی مکانیکی به دست آمده از یک منبع خارجی را به انرژی الکتریکی قابل استفاده، تبدیل می نماید.