دیزل ژنراتور دریایی

دیزل ژنراتور دریایی ، در شناورهای دریایی مثلا کشتی های باربری و تفریحی و زیر دریایی ها به منظور ایجاد نیروی تراست و کششی برای حرکت دادن شناورها از سیستم های نیرو محرکه مختلفی استفاده می شود.

نحوه ی کارکردن دیزل ژنراتور

نحوه ی کارکردن دیزل ژنراتور ، تفاوت این نوع سوخت و سوخت گازوئیلی در نوع احتراق می باشد.

انواع دیزل ژنراتور

انواع دیزل ژنراتور ، دیزل ژنراتور دستگاهی است که انرژی مکانیکی به دست آمده از یک منبع خارجی را به انرژی الکتریکی قابل استفاده، تبدیل می نماید.

ژنراتور القایی

ژنراتور القایی ، ژنراتور القایی یا ژنراتور آسنکرون نوعی ژنراتور الکتریکی جریان متناوب است که می توان با به کار گیری اصول موتورهای القایی از آن در تولید برق نیز استفاده کرد.

دیزل ژنراتور چیست

دیزل ژنراتور چیست ، دیزل ژنراتور یا مولد دیزل به ترکیبی از موتور دیزل، ژنراتور و انواع متعلقات فرعی از قبیل شاسی، اتاقک پوشاننده جهت محافظت و کاهش صدا، سیستم های کنترل، قطع کننده های اضطراری مدار، سیستم مولد گرما، سیستم استارت اتومات و غیره که به منظور تولید برق استفاده می شود، می گویند. هدف از این ترکیب تولید الکتریسیته یا همان برق از سوخت دیزل (گازوئیل) است.