نحوه ی کارکردن دیزل ژنراتور

نحوه ی کارکردن دیزل ژنراتور ، تفاوت این نوع سوخت و سوخت گازوئیلی در نوع احتراق می باشد.

سوخت های گازوئیلی با جرقه زدن کار می کنند موتورهای دیزلی این کار را با فشرده سازی و جرقه زنی انجام می دهند. در این موتورها هوا به داخل موتور کشیده می شود و از طریق فشرده سازی بسیار گرم می شود. این نتیجه دمای بسیار بالای موتورهای دیزلی در مقایسه با موتورهای گازوئیلی است. در موتورهای دیزلی هوا و سوخت در چند مرحله درون موتور تزریق می شوند بر خلاف موتورهای گازی که ترکیبی ار هوا و گاز درون آن ها قرار دارد. در این گونه موتورها سوخت توسط انژکتو درون موتور تزریق می شود درحالیکه این کار در موتورهای گازوئیلی توسط کاربراتور انجام می شود. در موتورهای گازوئیلی هوا و سوخت به همراه یک دیگر وارد موتور شده و آنگاه فشرده می شوند.

 

دیزل ژنراتور اضطراری


در مراکز صنعتی و سایر سازمان های حساس، که قطع برق موجب خسارات مالی و یا حتی انسانی می شود، استفاده می گردد. مانند بیمارستان ها، فرودگاه ها، کارخانه های تولید مواد غذایی و موارد دیگر. اجارهژنراتور دیزل فقط جهت مواقع اضطراری و در صورت قطع برق شبکه استفاده می شود و لازم نیست به طور کامل جانشین برق شبکه شود و می تواند تنها به مصرف کننده های ضروری را برق بدهد که در این صورت توان دیزل ژنراتور مورد نیاز کمتر و سایز آن کوچک تر خواهد شد.

 

انواع دیزل ژنراتور


• ژنراتور کمپینگ: این ژنراتور برای پیک نیک ها و مسافرت ها در کمپینگ مناسب می باشند. مهندسی معکوس، این ژنراتور های پر سر و صدا را به ژنراتورهای آرام و بی صدا تبدیل کرده است.
• ژنراتورهای خانگی قابل حمل ( پرتابل ): این ژنراتور به عنوان ژنراتور پشتیبان در منازل استفاده می شود. نیرو می تواند توسط کابل های متعدد از ژنراتورها به خانه و توسط سوئیچ های انتقال، منتقل شود.
• ژنراتورهای صنعتی قابل حمل ( پرتابل ): ژنراتورهای صنعتی پرتابل بسیار مداوم کارتر از ژنراتورهای خانگی می باشند. به این دلیل از آن ها برای مکان های ساخت و ساز و یا نیروی پشتیبان برای تجارت استفاده می شود.

 

نتیجه گیری:


به طور کلی، تفاوت سوخت و سوخت گازوئیلی دیزل ژنراتور در نوع احتراق می باشد. سوخت های گازوئیلی با جرقه زدن کار می کنند موتورهای دیزلی این کار را با فشرده سازی و جرقه زنی انجام می دهند. در این موتورها هوا به داخل موتور کشیده می شود و از طریق فشرده سازی بسیار گرم می شود.