نحوه ی کارکردن دیزل ژنراتور

نحوه ی کارکردن دیزل ژنراتور ، تفاوت این نوع سوخت و سوخت گازوئیلی در نوع احتراق می باشد.

بیشتر بخوانید نحوه ی کارکردن دیزل ژنراتور

ژنراتور القایی

ژنراتور القایی ، ژنراتور القایی یا ژنراتور آسنکرون نوعی ژنراتور الکتریکی جریان متناوب است که می توان با به کار گیری اصول موتورهای القایی از آن در تولید برق نیز استفاده کرد.

بیشتر بخوانید ژنراتور القایی

دیزل ژنراتور چیست

دیزل ژنراتور چیست ، دیزل ژنراتور یا مولد دیزل به ترکیبی از موتور دیزل، ژنراتور و انواع متعلقات فرعی از قبیل شاسی، اتاقک پوشاننده جهت محافظت و کاهش صدا، سیستم های کنترل، قطع کننده های اضطراری مدار، سیستم مولد گرما، سیستم استارت اتومات و غیره که به منظور تولید برق استفاده می شود، می گویند. هدف از این ترکیب تولید الکتریسیته یا همان برق از سوخت دیزل (گازوئیل) است.

بیشتر بخوانید دیزل ژنراتور چیست

انواع دیزل ژنراتور

انواع دیزل ژنراتور ، دیزل ژنراتور دستگاهی است که انرژی مکانیکی به دست آمده از یک منبع خارجی را به انرژی الکتریکی قابل استفاده، تبدیل می نماید.

بیشتر بخوانید انواع دیزل ژنراتور